Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

E-czasopisma on-line

Get Adobe Flash player

 E-czasopisma on-line

 ( Dostęp do zasobów tylko dla czytelników biblioteki.)


Szanowni użytkownicy.


W związku ze zmianą platformy na której udostępnialiśmy skany czasopism uprzejmie prosimy osoby, które korzystały z tej formy dostępu, a także nowych czytelników o skorzystanie z formularza rejestracji w celu potwierdzenia dotychczasowych danych.


 

 

Wykaz czasopism dostępnych on-line w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu :

Lp.

Tytuł czasopisma

1.

Akcent

2. 

Aura

3.

Arcana

4.

Biblioteka w Szkole

5. 

Bibliotekarz

6.

Biblioterapeuta

7.

Biologia w Szkole

8. 

Bliżej Przedszkola

9. 

Charaktery

10. 

Chemia w Szkole

11. 

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

12.

Coaching

13. 

Doradca Zawodowy

14. 

Dyrektor Szkoły

15.

Edukacja

16. 

Edukacja i Dialog

17.

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

18. 

Fizyka w Szkole

19.

Focus

20.

Focus Historia

21.

Fremdsprache Deutsch

22.

Fruhes Deutsch

23.

Geografia w Szkole

24. 

Głos Nauczycielski

25. 

Głos Pedagogiczny

26.

IT w Edukacji

27.

Język Polski

28.

Język niemiecki. Nauczaj lepiej

29. 

Język Polski w Gimnazjum

30. 

Język Polski w Liceum

31. 

Język Polski w Szkole 4-6

32.

Katecheta

33.

Kino 

34.

Kultura i Edukacja

35.

Kutura i Społeczeństwo

36. 

Kronika Tygodnia

37.

Kwarta

38.

Kwartalnik Edukacyjny

39.

Kwartalnik Filozoficzny

40.

Kwartalnik Historyczny

41.

Lubelski Rocznik Pedagogiczny

42.

Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja 

43.

TIK w Edukacji 

44.

Kwartalnik Pedagogiczny 

45.

Matematyka

46.

Menedżer Zdrowia

47.

Meritum

48.

Monitor

49. 

Mówią Wieki

50. 

Najwyższy Czas

51.

Nauczaj Lepiej

52. 

Nauczanie Początkowe

53. 

Newsweek

54.

Niebieska Linia

55.

Niepełnosprawność i Rehabilitacja

56. 

Nowa Szkoła

57. 

Nowe Książki

58.

Pedagogigka Społeczna

59. 

Polityka Społeczna 

60. 

Polonistyka

61. 

Poradnik Bibliotekarza

62. 

Poradnik Językowy

63.

Praca Socjalna

64. 

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

65.

Przegląd Biblioteczny

66.

Przegląd Historyczno-Oświatowy

67.

Przegląd Humanistyczny

68. 

Psychologia w Szkole

69. 

Remedium

70.

Ruch Pedagogiczny

71.

Ruch Literacki

72.

Ryms 

73. 

Szkoła Specjalna

74.

Świat Problemów

75.

Świerszczyk

76. 

Twórczość

77. 

Tygodnik Zamojski

78. 

W Sieci

79. 

Wiadomości Historyczne

80. 

Wiedza i Życie

81. 

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

82. 

Wychowanie Muzyczne

83.

Wychowanie na co Dzień

84. 

Wychowanie w Przedszkolu

85. 

Wychowawca

86. 

Zamojski Kwartalnik Kulturalny

87.

Znak

88. 

Życie Szkoły