Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

Czasopisma On-Line

Czasopisma On-Line

Suma aktualizacji w 2015 roku - 686 czasopism
Suma aktualizacji w 2016 roku  - 614 czasopism

Aktualizacja 9-01-2017 - 10 czasopism
Aktualizacja 11-01-2017 - 18 czasopism
Aktualizacja 19-01-2017 - 16 czasopism

 

 

Logowanie

Dostęp do zasobów tylko dla czytelników biblioteki.

 

Wykaz czasopism dostępnych on-line w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu :

  

 

Lp.

Tytuł czasopisma

1.

Akcent

2. 

Aura

3.

Arcana

4.

Biblioteka w Szkole

5. 

Bibliotekarz

6.

Biblioterapeuta

7.

Biologia w Szkole

8. 

Bliżej Przedszkola

9. 

Charaktery

10. 

Chemia w Szkole

11. 

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

12.

Coaching - NOWOŚĆ

13. 

Doradca Zawodowy

14. 

Dyrektor Szkoły

15.

Edukacja

16. 

Edukacja i Dialog

17.

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

18. 

Fizyka w Szkole

19.

Fremdsprache Deutsch

20.

Fruhes Deutsch

21.

Geografia w Szkole

22. 

Głos Nauczycielski

23. 

Głos Pedagogiczny

24.

IT w Edukacji

25.

Język Polski

26.

Język niemiecki. Nauczaj lepiej

27. 

Język Polski w Gimnazjum

28. 

Język Polski w Liceum

29. 

Język Polski w Szkole 4-6

30.

Katecheta

31.

Kino 

32.

Kultura i Edukacja

33.

Kutura i Społeczeństwo

34. 

Kronika Tygodnia

35.

Kwarta

36.

Kwartalnik Edukacyjny

37.

Kwartalnik Filozoficzny

38.

Kwartalnik Historyczny

39.

Lubelski Rocznik Pedagogiczny

40.

Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja 

41.

TIK w Edukacji 

42.

Kwartalnik Pedagogiczny 

43.

Matematyka

44.

Menedżer Zdrowia

45.

Meritum

46.

Monitor

47. 

Mówią Wieki

48. 

Najwyższy Czas

49.

Nauczaj Lepiej

50. 

Nauczanie Początkowe

51. 

Newsweek

52.

Niebieska Linia

53.

Niepełnosprawność i Rehabilitacja

54. 

Nowa Szkoła

55. 

Nowe Książki

56.

Pedagogigka Społeczna

57. 

Polityka Społeczna 

58. 

Polonistyka

59. 

Poradnik Bibliotekarza

60. 

Poradnik Językowy

61.

Praca Socjalna

62. 

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

63.

Przegląd Biblioteczny

64.

Przegląd Historyczno-Oświatowy

65.

Przegląd Humanistyczny

66. 

Psychologia w Szkole

67. 

Remedium

68.

Ruch Pedagogiczny

69.

Ruch Literacki

70.

Ryms 

71. 

Szkoła Specjalna

72.

Świat Problemów

73.

Świerszczyk - NOWOŚĆ!

74. 

Twórczość

75. 

Tygodnik Zamojski

76. 

W Sieci

77. 

Wiadomości Historyczne

78. 

Wiedza i Życie

79. 

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

80. 

Wychowanie Muzyczne

81.

Wychowanie na co Dzień

82. 

Wychowanie w Przedszkolu

83. 

Wychowawca

84. 

Zamojski Kwartalnik Kulturalny

85.

Znak

86. 

Życie Szkoły