Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

Czasopisma On-Line

Czasopisma On-Line

Suma aktualizacji w 2015 roku - 686 czasopism
Suma aktualizacji: styczeń-wrzesień - 421 czasopisma

Aktualizacja 10-10-2016: 17 czasopism
Aktualizacja 13-10-2016: 6 czasopism
Aktualizacja 21-10-2016: 26 czasopism

 

 

Logowanie

Dostęp do zasobów tylko dla czytelników biblioteki.

 

Wykaz czasopism dostępnych on-line w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu :

  

 

Lp.

Tytuł czasopisma

1.

Akcent

2. 

Aura

3.

Arcana

4.

Biblioteka w Szkole

5. 

Bibliotekarz

6.

Biblioterapeuta

7.

Biologia w Szkole

8. 

Bliżej Przedszkola

9. 

Charaktery

10. 

Chemia w Szkole

11. 

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

12. 

Doradca Zawodowy

13. 

Dyrektor Szkoły

14.

Edukacja

15. 

Edukacja i Dialog

16.

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

17. 

Fizyka w Szkole

18.

Fremdsprache Deutsch

19.

Fruhes Deutsch

20.

Geografia w Szkole

21. 

Głos Nauczycielski

22. 

Głos Pedagogiczny

23.

IT w Edukacji - NOWOŚĆ

24.

Język Polski

25.

Język niemiecki. Nauczaj lepiej

26. 

Język Polski w Gimnazjum

27. 

Język Polski w Liceum

28. 

Język Polski w Szkole 4-6

29.

Katecheta

30.

Kino - NOWOŚĆ!

31.

Kultura i Edukacja

32.

Kutura i Społeczeństwo

33. 

Kronika Tygodnia

34.

Kwarta

35.

Kwartalnik Filozoficzny

36.

Kwartalnik Historyczny

37.

Lubelski Rocznik Pedagogiczny

38.

Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja 

39.

Kwartalnik Pedagogiczny 

40.

Matematyka

41.

Menedżer Zdrowia

42.

Meritum

43.

Monitor

44. 

Mówią Wieki

45. 

Najwyższy Czas

46.

Nauczaj Lepiej

47. 

Nauczanie Początkowe

48. 

Newsweek

49.

Niebieska Linia

50.

Niepełnosprawność i Rehabilitacja

51. 

Nowa Szkoła

52. 

Nowe Książki

53.

Pedagogigka Społeczna

54. 

Polityka Społeczna 

55. 

Polonistyka

56. 

Poradnik Bibliotekarza

57. 

Poradnik Językowy

58.

Praca Socjalna

59. 

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

60.

Przegląd Biblioteczny

61.

Przegląd Historyczno-Oświatowy

62.

Przegląd Humanistyczny

63. 

Psychologia w Szkole

64. 

Remedium

65.

Ruch Pedagogiczny

66.

Ruch Literacki

67. 

Szkoła Specjalna

68.

Świat Problemów

69. 

Twórczość

70. 

Tygodnik Zamojski

71. 

W Sieci

72. 

Wiadomości Historyczne

73. 

Wiedza i Życie

74. 

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

75. 

Wychowanie Muzyczne

76.

Wychowanie na co Dzień

77. 

Wychowanie w Przedszkolu

78. 

Wychowawca

79. 

Zamojski Kwartalnik Kulturalny

80

Znak

81. 

Życie Szkoły