Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

Czasopisma On-Line

Czasopisma On-Line

Suma aktualizacji w 2015 roku - 686 czasopism
Suma aktualizacji: styczeń-listopad - 561 czasopisma

Aktualizacja 7-12-2016: 20 czasopism

 

 

Logowanie

Dostęp do zasobów tylko dla czytelników biblioteki.

 

Wykaz czasopism dostępnych on-line w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu :

  

 

Lp.

Tytuł czasopisma

1.

Akcent

2. 

Aura

3.

Arcana

4.

Biblioteka w Szkole

5. 

Bibliotekarz

6.

Biblioterapeuta

7.

Biologia w Szkole

8. 

Bliżej Przedszkola

9. 

Charaktery

10. 

Chemia w Szkole

11. 

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

12. 

Doradca Zawodowy

13. 

Dyrektor Szkoły

14.

Edukacja

15. 

Edukacja i Dialog

16.

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

17. 

Fizyka w Szkole

18.

Fremdsprache Deutsch

19.

Fruhes Deutsch

20.

Geografia w Szkole

21. 

Głos Nauczycielski

22. 

Głos Pedagogiczny

23.

IT w Edukacji

24.

Język Polski

25.

Język niemiecki. Nauczaj lepiej

26. 

Język Polski w Gimnazjum

27. 

Język Polski w Liceum

28. 

Język Polski w Szkole 4-6

29.

Katecheta

30.

Kino 

31.

Kultura i Edukacja

32.

Kutura i Społeczeństwo

33. 

Kronika Tygodnia

34.

Kwarta

35.

Kwartalnik Edukacyjny

36.

Kwartalnik Filozoficzny

37.

Kwartalnik Historyczny

38.

Lubelski Rocznik Pedagogiczny

39.

Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja 

40.

TIK w Edukacji - NOWOŚĆ!

41.

Kwartalnik Pedagogiczny 

42.

Matematyka

43.

Menedżer Zdrowia

44.

Meritum

45.

Monitor

46. 

Mówią Wieki

47. 

Najwyższy Czas

48.

Nauczaj Lepiej

49. 

Nauczanie Początkowe

50. 

Newsweek

51.

Niebieska Linia

52.

Niepełnosprawność i Rehabilitacja

53. 

Nowa Szkoła

54. 

Nowe Książki

55.

Pedagogigka Społeczna

56. 

Polityka Społeczna 

57. 

Polonistyka

58. 

Poradnik Bibliotekarza

59. 

Poradnik Językowy

60.

Praca Socjalna

61. 

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

62.

Przegląd Biblioteczny

63.

Przegląd Historyczno-Oświatowy

64.

Przegląd Humanistyczny

65. 

Psychologia w Szkole

66. 

Remedium

67.

Ruch Pedagogiczny

68.

Ruch Literacki

69.

Ryms - NOWOŚĆ!

70. 

Szkoła Specjalna

71.

Świat Problemów

72. 

Twórczość

73. 

Tygodnik Zamojski

74. 

W Sieci

75. 

Wiadomości Historyczne

76. 

Wiedza i Życie

77. 

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

78. 

Wychowanie Muzyczne

79.

Wychowanie na co Dzień

80. 

Wychowanie w Przedszkolu

81. 

Wychowawca

82. 

Zamojski Kwartalnik Kulturalny

83.

Znak

84. 

Życie Szkoły