Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

Czasopisma On-Line

Czasopisma On-Line

Aktualizacje: 01-2017 - 65 czasopism

Aktualizacja 1-02-2017 - 21 czasopism
Aktualizacja 8-02-2017 - 17 czasopism
Aktualizacja 20-02-2017 - 18 czasopism

 

 

Logowanie

Dostęp do zasobów tylko dla czytelników biblioteki.

 

Wykaz czasopism dostępnych on-line w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu :

  

 

Lp.

Tytuł czasopisma

1.

Akcent

2. 

Aura

3.

Arcana

4.

Biblioteka w Szkole

5. 

Bibliotekarz

6.

Biblioterapeuta

7.

Biologia w Szkole

8. 

Bliżej Przedszkola

9. 

Charaktery

10. 

Chemia w Szkole

11. 

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

12.

Coaching - NOWOŚĆ

13. 

Doradca Zawodowy

14. 

Dyrektor Szkoły

15.

Edukacja

16. 

Edukacja i Dialog

17.

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

18. 

Fizyka w Szkole

19.

Focus - NOWOŚĆ!

20.

Fremdsprache Deutsch

21.

Fruhes Deutsch

22.

Geografia w Szkole

23. 

Głos Nauczycielski

24. 

Głos Pedagogiczny

25.

IT w Edukacji

26.

Język Polski

27.

Język niemiecki. Nauczaj lepiej

28. 

Język Polski w Gimnazjum

29. 

Język Polski w Liceum

30. 

Język Polski w Szkole 4-6

31.

Katecheta

32.

Kino 

33.

Kultura i Edukacja

34.

Kutura i Społeczeństwo

35. 

Kronika Tygodnia

36.

Kwarta

37.

Kwartalnik Edukacyjny

38.

Kwartalnik Filozoficzny

39.

Kwartalnik Historyczny

40.

Lubelski Rocznik Pedagogiczny

41.

Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja 

42.

TIK w Edukacji 

43.

Kwartalnik Pedagogiczny 

44.

Matematyka

45.

Menedżer Zdrowia

46.

Meritum

47.

Monitor

48. 

Mówią Wieki

49. 

Najwyższy Czas

50.

Nauczaj Lepiej

51. 

Nauczanie Początkowe

52. 

Newsweek

53.

Niebieska Linia

54.

Niepełnosprawność i Rehabilitacja

55. 

Nowa Szkoła

56. 

Nowe Książki

57.

Pedagogigka Społeczna

58. 

Polityka Społeczna 

59. 

Polonistyka

60. 

Poradnik Bibliotekarza

61. 

Poradnik Językowy

62.

Praca Socjalna

63. 

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

64.

Przegląd Biblioteczny

65.

Przegląd Historyczno-Oświatowy

66.

Przegląd Humanistyczny

67. 

Psychologia w Szkole

68. 

Remedium

69.

Ruch Pedagogiczny

70.

Ruch Literacki

71.

Ryms 

72. 

Szkoła Specjalna

73.

Świat Problemów

74.

Świerszczyk - NOWOŚĆ!

75. 

Twórczość

76. 

Tygodnik Zamojski

77. 

W Sieci

78. 

Wiadomości Historyczne

79. 

Wiedza i Życie

80. 

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

81. 

Wychowanie Muzyczne

82.

Wychowanie na co Dzień

83. 

Wychowanie w Przedszkolu

84. 

Wychowawca

85. 

Zamojski Kwartalnik Kulturalny

86.

Znak

87. 

Życie Szkoły