Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

Czasopisma On-line

Get Adobe Flash player

 E-czasopisma on-line

(Czasopisma za rok 2017-2019 - dostęp do zasobów tylko dla czytelników biblioteki.)

Aktualizacja 20.12.2019 - 29 czasopism


 

 

Wykaz czasopism dostępnych on-line w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu :

Lp.

Tytuł czasopisma

1.

Akcent

2. 

Arcana 

3.

Aura

4.

Biblioteka w Szkole

5. 

Bibliotekarz

6.

Biblioterapeuta

7.

Biologia w Szkole

8. 

Bliżej Przedszkola

9. 

Charaktery

10. 

Chemia w Szkole

11. 

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

12.

Coaching

13. 

Dyrektor Szkoły

14.

Dzieje Najnowsze

15.

Edukacja

16.

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

17.

Edukacja Wczesnoszkolna

18. 

Fizyka w Szkole

19.

Focus

20.

Focus Historia

21.

Fremdsprache Deutsch

22.

Geografia w Szkole

23. 

Głos Nauczycielski

24.

Język Polski

25. 

Język Polski w Gimnazjum

26. 

Język Polski w Liceum

27. 

Język Polski w Szkole 4-6

28.

Język Polski w Szkole Podstawowej

29.

Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej

30.

Kino 

31. 

Kronika Tygodnia

32.

Kultura i Edukacja

33.

Kultura i Społeczeństwo

34.

Kwartalnik Filozoficzny

35.

Kwartalnik Historyczny

36.

Kwartalnik Pedagogiczny 

37.

Kwartalnik Edukacyjny

38.

Matematyka

39.

Menedżer Zdrowia

40.

Meritum

41. 

Mówią Wieki

42. 

Najwyższy Czas

43. 

Nauczanie Początkowe

44.

Niebieska Linia

45.

Niepełnosprawność i Rehabilitacja

46. 

Nowa Szkoła

47. 

Nowe Książki

48.

Pamiętnik Literacki

49. 

Polonistyka

50. 

Poradnik Bibliotekarza

51. 

Poradnik Językowy

52.

Praca Socjalna

53. 

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

54.

Przegląd Biblioteczny

55.

Przegląd Humanistyczny

56. 

Remedium

57.

Ryms 

58.

Świat Problemów

59.

Świerszczyk

60.

Szkoła Specjalna

61.

Teraźniejszość i Człowiek

62.

TIK w Edukacji 

63.

Twoje Dziecko

64.

Twórczość

65. 

Tygodnik Zamojski

66.

Victor Junior

67. 

W Sieci

68. 

Wiadomości Historyczne

69. 

Wiedza i Życie

70. 

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

71. 

Wychowanie Muzyczne

72. 

Wychowanie w Przedszkolu

73. 

Wychowawca

74. 

Zamojski Kwartalnik Kulturalny

75.

Znak

76. 

Życie Szkoły